Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 22 απαντήσεις Να δημοσιευτούν τα αναλυτικά στοιχεία Σύνοψη Δηλώστε φύλο Αγόρι 10 45% Κορίτσι 12 55% Ο φυσικός πλούτος συνδέεται με την οικονομία και τον πολιτισμό μιας περιοχήςής απόλυτα ναι 15 58% όχι βέβαια 6 23% Δεν είμαι σίγουρη/ος 5 19% Ποιο αρχοντικό είναι στην Ξάνθη Κουγιουμτζόγλου 18 69% Βέργου 4 15% Κοντού 4 15% Ψάρι της Βιστωνίδας Πέστροφα 8 33% Πετρόψαρο 16 67% Το εμπόριο βοτάνων στην Ξάνθη,βασίζεται κυρίως στα αυτοφυή φυτά Ναι 17 71% Όχι 7 29% Υπάρχουν 264 καταγεγραμμένα είδη πουλιών στη Βιστωνίδα Λιγότερα 11 46% Περισσότερα 13 54% Τα πετρογέφυρα της Ξάνθης έχουν και παράθυρα για να: είναι όμορφα 4 16% για οικονομική διαχείριση υλικών 4 16% για τις πλημμύρες 17 68% Είναι τραγούδι της Θράκης Δέντρο είχα στην αυλή μου 17 71% Μήλο μου κόκκινο 7 29% Φύλο Θρακικό είναι:* Οι Λέλεγες 8 29% Οι Μολοσσοί 3 11% Οι Κίκκονες 17 61% Είναι αειφορική η σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον ,παράδοση ,πολιτισμό Συμφωνώ απόλυτα 15 58% πολύ σχετικό 7 27% Δεν υπάρχουν αειφορικές σχέσεις σήμερα 4 15% Τι είδους διαχείριση προτιμάτε για την περιοχή Βιστωνίδας ; ανάπτυξη του οικοτουρισμού 7 22% Βιολογική καλλιέργεια 8 25% Δημιουργία Εθνικού Πάρκου 17 53% Αριθμός καθημερινών απαντήσεων

22 απαντήσεις

Σύνοψη

Δηλώστε φύλο

Αγόρι1045%
Κορίτσι1255%

Ο φυσικός πλούτος συνδέεται με την οικονομία και τον πολιτισμό μιας περιοχήςής

απόλυτα ναι 1558%
όχι βέβαια 623%
Δεν είμαι σίγουρη/ος519%

Ποιο αρχοντικό είναι στην Ξάνθη

Κουγιουμτζόγλου 1869%
Βέργου415%
Κοντού 415%

Ψάρι της Βιστωνίδας

Πέστροφα833%
Πετρόψαρο1667%

Το εμπόριο βοτάνων στην Ξάνθη,βασίζεται κυρίως στα αυτοφυή φυτά

Ναι1771%
Όχι 729%

Υπάρχουν 264 καταγεγραμμένα είδη πουλιών στη Βιστωνίδα

Λιγότερα 1146%
Περισσότερα1354%

Τα πετρογέφυρα της Ξάνθης έχουν και παράθυρα για να:

είναι όμορφα 416%
για οικονομική διαχείριση υλικών 416%
για τις πλημμύρες 1768%

Είναι τραγούδι της Θράκης

Δέντρο είχα στην αυλή μου 1771%
Μήλο μου κόκκινο 729%

Φύλο Θρακικό είναι:*

Οι Λέλεγες 829%
Οι Μολοσσοί 311%
Οι Κίκκονες1761%

Είναι αειφορική η σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον ,παράδοση ,πολιτισμό

Συμφωνώ απόλυτα 1558%
πολύ σχετικό 727%
Δεν υπάρχουν αειφορικές σχέσεις σήμερα 415%

Τι είδους διαχείριση προτιμάτε για την περιοχή Βιστωνίδας ;

ανάπτυξη του οικοτουρισμού 722%
Βιολογική καλλιέργεια 825%
Δημιουργία Εθνικού Πάρκου 1753%

Αριθμός καθημερινών απαντήσεων

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Αξιολόγηση του Π.Π."φύση-ππαράδοση-πολιτισμός.Μια σχέση αειφορίας"

Αξιολόγηση του "φύση,περιβάλλον,πολιτισμός, μια αειφορική σχέση"


https://docs.google.com/forms/d/1nkKZqIbYTrOdg3-KsH4Mqf809TpakTguN9ZZxd16iQ4/viewform

Φύση,πολιτισμός ,παράδοση .Μια αειφορική σχέση

« ΦΥΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝ by gkara on GoAnimate

<a href="http://goanimate.com/videos/07uK-nhT0gg4?utm_source=embed&uid=0KI0LxP7OwUI" target="_blank">&laquo; &Phi;&Upsilon;&Sigma;&Eta;, &Pi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Delta;&Omicron;&Sigma;&Eta; &Kappa;&Alpha;&Iota; &Pi;&Omicron;&Lambda;&Iota;&Tau;&Iota;&Sigma;&Mu;&Omicron;&Sigma;. &Mu;&Iota;&Alpha; &Alpha;&Epsilon;&Iota;&Phi;&Omicron;&Rho;&Iota;&Kappa;&Eta; &Sigma;&Upsilon;&Nu;</a> by <a href="http://goanimate.com/user/0KI0LxP7OwUI" target="_blank">gkara</a> on <a href='http://goanimate.com?utm_source=embed' target="_blank">GoAnimate</a><br/><iframe scrolling="no" allowTransparency="true" frameborder="0" width="400" height="225" src="http://goanimate.com/player/embed/07uK-nhT0gg4"></iframe>