Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 22 απαντήσεις Να δημοσιευτούν τα αναλυτικά στοιχεία Σύνοψη Δηλώστε φύλο Αγόρι 10 45% Κορίτσι 12 55% Ο φυσικός πλούτος συνδέεται με την οικονομία και τον πολιτισμό μιας περιοχήςής απόλυτα ναι 15 58% όχι βέβαια 6 23% Δεν είμαι σίγουρη/ος 5 19% Ποιο αρχοντικό είναι στην Ξάνθη Κουγιουμτζόγλου 18 69% Βέργου 4 15% Κοντού 4 15% Ψάρι της Βιστωνίδας Πέστροφα 8 33% Πετρόψαρο 16 67% Το εμπόριο βοτάνων στην Ξάνθη,βασίζεται κυρίως στα αυτοφυή φυτά Ναι 17 71% Όχι 7 29% Υπάρχουν 264 καταγεγραμμένα είδη πουλιών στη Βιστωνίδα Λιγότερα 11 46% Περισσότερα 13 54% Τα πετρογέφυρα της Ξάνθης έχουν και παράθυρα για να: είναι όμορφα 4 16% για οικονομική διαχείριση υλικών 4 16% για τις πλημμύρες 17 68% Είναι τραγούδι της Θράκης Δέντρο είχα στην αυλή μου 17 71% Μήλο μου κόκκινο 7 29% Φύλο Θρακικό είναι:* Οι Λέλεγες 8 29% Οι Μολοσσοί 3 11% Οι Κίκκονες 17 61% Είναι αειφορική η σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον ,παράδοση ,πολιτισμό Συμφωνώ απόλυτα 15 58% πολύ σχετικό 7 27% Δεν υπάρχουν αειφορικές σχέσεις σήμερα 4 15% Τι είδους διαχείριση προτιμάτε για την περιοχή Βιστωνίδας ; ανάπτυξη του οικοτουρισμού 7 22% Βιολογική καλλιέργεια 8 25% Δημιουργία Εθνικού Πάρκου 17 53% Αριθμός καθημερινών απαντήσεων

22 απαντήσεις

Σύνοψη

Δηλώστε φύλο

Αγόρι1045%
Κορίτσι1255%

Ο φυσικός πλούτος συνδέεται με την οικονομία και τον πολιτισμό μιας περιοχήςής

απόλυτα ναι 1558%
όχι βέβαια 623%
Δεν είμαι σίγουρη/ος519%

Ποιο αρχοντικό είναι στην Ξάνθη

Κουγιουμτζόγλου 1869%
Βέργου415%
Κοντού 415%

Ψάρι της Βιστωνίδας

Πέστροφα833%
Πετρόψαρο1667%

Το εμπόριο βοτάνων στην Ξάνθη,βασίζεται κυρίως στα αυτοφυή φυτά

Ναι1771%
Όχι 729%

Υπάρχουν 264 καταγεγραμμένα είδη πουλιών στη Βιστωνίδα

Λιγότερα 1146%
Περισσότερα1354%

Τα πετρογέφυρα της Ξάνθης έχουν και παράθυρα για να:

είναι όμορφα 416%
για οικονομική διαχείριση υλικών 416%
για τις πλημμύρες 1768%

Είναι τραγούδι της Θράκης

Δέντρο είχα στην αυλή μου 1771%
Μήλο μου κόκκινο 729%

Φύλο Θρακικό είναι:*

Οι Λέλεγες 829%
Οι Μολοσσοί 311%
Οι Κίκκονες1761%

Είναι αειφορική η σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον ,παράδοση ,πολιτισμό

Συμφωνώ απόλυτα 1558%
πολύ σχετικό 727%
Δεν υπάρχουν αειφορικές σχέσεις σήμερα 415%

Τι είδους διαχείριση προτιμάτε για την περιοχή Βιστωνίδας ;

ανάπτυξη του οικοτουρισμού 722%
Βιολογική καλλιέργεια 825%
Δημιουργία Εθνικού Πάρκου 1753%

Αριθμός καθημερινών απαντήσεων

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Αξιολόγηση του Π.Π."φύση-ππαράδοση-πολιτισμός.Μια σχέση αειφορίας"

Αξιολόγηση του "φύση,περιβάλλον,πολιτισμός, μια αειφορική σχέση"


https://docs.google.com/forms/d/1nkKZqIbYTrOdg3-KsH4Mqf809TpakTguN9ZZxd16iQ4/viewform

Φύση,πολιτισμός ,παράδοση .Μια αειφορική σχέση

« ΦΥΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝ by gkara on GoAnimate

<a href="http://goanimate.com/videos/07uK-nhT0gg4?utm_source=embed&uid=0KI0LxP7OwUI" target="_blank">&laquo; &Phi;&Upsilon;&Sigma;&Eta;, &Pi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Delta;&Omicron;&Sigma;&Eta; &Kappa;&Alpha;&Iota; &Pi;&Omicron;&Lambda;&Iota;&Tau;&Iota;&Sigma;&Mu;&Omicron;&Sigma;. &Mu;&Iota;&Alpha; &Alpha;&Epsilon;&Iota;&Phi;&Omicron;&Rho;&Iota;&Kappa;&Eta; &Sigma;&Upsilon;&Nu;</a> by <a href="http://goanimate.com/user/0KI0LxP7OwUI" target="_blank">gkara</a> on <a href='http://goanimate.com?utm_source=embed' target="_blank">GoAnimate</a><br/><iframe scrolling="no" allowTransparency="true" frameborder="0" width="400" height="225" src="http://goanimate.com/player/embed/07uK-nhT0gg4"></iframe>

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

« ΦΥΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝ by gkara on GoAnimate
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
« ΦΥΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ»
1.        ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΡΟ
2.        ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
3.        ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4.        ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ (ΜΝΗΜΕΙΑ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Κ.Λ.Π) , Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ  ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .
5.         Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ
6.        Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
7.        ΕΝΔΥΣΗ –ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.        ΥΓΕΙΑ-ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
9.        ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ(ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ) ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10.     Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
        ΠΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ  ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΑ ΣΤΗΝ «ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
11.     ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ  ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
12.     ΠΡΟΪΟΝΤΑ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
13.     ΦΥΣΗ-ΜΥΘΟΙ
14.     ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
15.   ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΚΑΙ ΦΥΣΗ.Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Δύο ορισμοί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (διεθνείς συναντήσεις)«Η Π.Ε. είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Π.Ε. συνεπάγεται επίσης άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς του κάθε ατόμου γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος». I.U.C.N. (ed) International Working Meeting on Enviromental Education in the School Curricium, Carson City – Nevada, U.S.A., June/July 1970.
«Η Π.Ε. δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από μια εκπαίδευση των πολιτών (education au civisme) που συνίσταται στη δημιουργία πνεύματος προσωπικής στράτευσης και κοινωνικής υπευθυνότητας παράλληλα με μια συστηματική αντίληψη της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση…» O’Riordan T., Environmentalism, Pion Ltd., London 1976