Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

<a href="http://goanimate.com/videos/07uK-nhT0gg4?utm_source=embed&uid=0KI0LxP7OwUI" target="_blank">&laquo; &Phi;&Upsilon;&Sigma;&Eta;, &Pi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Delta;&Omicron;&Sigma;&Eta; &Kappa;&Alpha;&Iota; &Pi;&Omicron;&Lambda;&Iota;&Tau;&Iota;&Sigma;&Mu;&Omicron;&Sigma;. &Mu;&Iota;&Alpha; &Alpha;&Epsilon;&Iota;&Phi;&Omicron;&Rho;&Iota;&Kappa;&Eta; &Sigma;&Upsilon;&Nu;</a> by <a href="http://goanimate.com/user/0KI0LxP7OwUI" target="_blank">gkara</a> on <a href='http://goanimate.com?utm_source=embed' target="_blank">GoAnimate</a><br/><iframe scrolling="no" allowTransparency="true" frameborder="0" width="400" height="225" src="http://goanimate.com/player/embed/07uK-nhT0gg4"></iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου